Номерні ґудзики на військовій уніформі сухопутних військ Австрійської імперії та Австро-Угорщини з середини XIX ст. по серпень 1914 г.

Лосєв О.
асистент кафедри сходознавства
імені професора Ярослава Дашкевича,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Преамбула

Останнім часом все більше зростає інтерес до військової історії Австро-Угорщини. Прикро, що задовольнити його заважає недостатність, а подекуди й повна відсутність фахової довідникової літератури з історії військової уніформи часів Австрійської імперії та Австро-Угорщини  (Приємним виключенням для вітчизняного читача є робота київського дослідника Дмитра Адаменко «Імператорський і королівський військовий мундир», що пережила вже декілька видань. Див. Дмитрий Адаменко. Императорский и королевский военный мундир, 1914 год. 2011 г.).

Це часто призводить до плутанини та викривленню інформації при аналізі й ідентифікації. Наприклад, ідентифікації військовослужбовців на старовинних фотокартках, спробах реконструкції подій за матеріалами знахідок на полях боїв або при описанні колекційного філобутоністичного матеріалу. Тут можна навести приклади з досвіду автора у спілкуванні з колекціонерами та дослідниками. Наприклад, таку розповсюджену уяву, що на ґудзиках піхотних полків австро-угорської армії містилися їхні номери. Ця хибна думка розповсюджена навіть на досить авторитетних, спеціалізованих інтернет-сайтах, зокрема такому як www.buttonarium.eu. Тому метою даної статті є спроба розібратися з ідентифікацією частин і підрозділів сухопутних військ Австрійської імперії (а після 1867 р. — Австро-Угорщини) за номерами на ґудзиках (далі просто «номерні ґудзики»), які носили військовослужбовці цих частин, визначити хронологічні рамки їх використання, коротко прослідкувати переформувань цих підрозділів. Відразу хочу застерегти, що ця робота не ставить метою детальне розкриття усіх нюансів штатної структури сухопутних військ Австро-Угорщини середини XIX — початку XX ст., а звертається саме до вузької тематики порядку ношення військовослужбовцями номерних ґудзиків у хронологічних рамках. Там, де автор вважає потрібним, надаються додаткові роз’яснення та коментарі. Сподіваюся, що стаття виявиться корисною для істориків і любителів військової історії, історичних реконструкторів уніформи, колекціонерів тощо.

Збройні сили Австро-Угорщини

В період існування двоєдиної монархії, Австро-Угорщини, збройні сили Габсбурів налічувалися наступні складові:

Почнемо з найбільш висвітленого періоду військових реформ і реорганізацій у збройних силах Австро-Угорщини у 1908-1914 рр. Досить детальну інформацію по військовій уніформі цього періоду можна отримати з чудового сайту: http://www.mlorenz.at (Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900–1914 — Збройні сили Австро-Угорщини у 1900–1914 рр.). Якщо цю інформацію підсумувати і розмістити у табличці, ми отримаємо наступні дані що до родів військ, які мали номерні ґудзики:

Нумерація на ґудзиках підрозділів австро-угорської армії у 1908–1914 рр.

Назва підрозділу №№ / колір металу ґудзиків Стиль написання цифр (арабські або римські)
Боснійсько-Герцеговинські піхотні полки (Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregimenten №№ 14) з 1894 р. 14 / ж.м. арабські
Польові єгерські батальйони (Feldjägerbataillonen №№ 132)1 132 / ж.м. арабські
Саперні батальйони (Sappeurbataillonen №№ 114)2 з 1912 г. 114 / ж.м. арабські
Імператорсько-королівська Жандармерія (k.k. Gendarmerie №№ 114) з 1876 р.3 114 / ж.м. арабські
Піхотні полки австрійського ландверу (k.k. Landwehrinfanterie-regimenten №№ 137)4 137 / б.м. арабські
Уланські полки австрійського ландверу (k.k. Landwehrulanen-regimenten №№ 16)5 16 / б.м. арабські
Полки австрійських земельних стрільців (k.k. Landesschützen-regimenten №№ IIII) з 1893 р.6 13 / б.м. римські

Скорочення «ж.м.» і «б.м.» говорять про колір металу, з якого були виготовлені ґудзики: «жовтий» або «білий».
1 Польові єгерські батальйони загальною кількістю у 26 у даний період мали наступну нумерацію: №№ 1, 2, 4–13, 16–17, 19–25, 28–32. Після мобілізації у липні 1914 р. було створено ще три батальйони №№ 14, 18, 27. Таким чином їх загальна кількість стала 29.
2 Саперні батальйони були створені на базі частини піонерних батальйонів у 1912 р. і тоді ж отримали номерні ґудзики.
3 Більш детально про жандармські підрозділи далі у тексті.
4 Піхотні полки австрійського ландверу №№ 1–22 були створені у 1889–1890 рр., № 23 — 1893, №№ 24–25 — 1900, №№ 26–27 — 1901, №30 — 1898, №№ 31–34 — 1901, №№ 35–36 — 1898, № 37 — 1906.
5 Уланські полки австійського ландверу №№ 1–3 були створені у 1883 р., №№ 4–6 — 1894.
6 3-й полк австрійських земельних стрільців (
k.k. Landesschützenregimenter № III) був сформований тільки у 1909 р.

Збройні сили Австрійської імперії

У колекційному матеріалі досить часто трапляються ґудзики характерної «австрійської» форми з арабською нумерацією більше 37-го номеру (аж до 80-го) та римською нумерацією більше III (аж до Х). Знайти дослідницьку літературу, що присвячена питанню походження такої нумерації, зовсім не просто (сам автор її так і не знайшов). Але все ж таки цю загадку можна розгадати, якщо звернутися до «Шематизмусів» (довідники внутрішньої структури і керівного складу державних установ) по збройним силам Австрії того періоду. Доступ до багатьох з них є вільним у інтернеті.

Піхота ландверу

У збройних силах Австрійської імперії у період з 1869 р. по 1889–1890 рр. існували такі формування як батальйони ландверу (k.k. Landwehr Bataillonen), перейменовані у 1875 р. на піхотні батальйони ландверу (k.k. Landwehr Infanterie Bataillonen) та стрілецькі батальйони ландверу (k.k. Landwehr Schützen Bataillonen) загальною кількістю 80 підрозділів.

За назвою округів поповнення (Ergänzungsbezirken) ці підрозділи мали у свої назві вказівку на сладову частину держави, де вони формувалися (наприклад, Niederösterreichisches — нижньоавстрійський), а за місцем дислокації — назву населеного пункту, де вони квартирували (наприклад, Wien — віденський). Нумерація батальйонів була наскрізною — №№ 1–80. Особливістю уніформи цих підрозділів були номерні ґудзики з нумерацією цих батальйонів арабськими цифрами, про що можна дізнатися, звернувшись, наприклад, до «Шематизмусу по австрійському ландверу за 1879 р.» (Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder für 1879. Wien, 1879. S. 184), де знаходимо наступну інформацію:

У 1881 і 1883 рр. формують ще два батальйони з номерами 81 та 82. А в 1889–1893 рр. усі ці батальйони були переформовані у піхотні полки ландверу (k.k. Landwehrinfanterie-regimenter №№ 1–23). У подальшому їх кількість була доведена до 37 у 1906 р., і, як це видно з першої таблички, ці полки носили ґудзики білого металу з полковими номерами.

Батальйони австрійського ландверу

Назва підрозділу Рік заснування/Рік переформування До якого полку увійшов
Нижньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Відень № 1 (Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Wien Nr. 1) 1869/1889 LIR № 1
Нижньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Корнебург № 2 (Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Korneuburg Nr. 2) 1869/1889 LIR № 1
Нижньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Сент-Пйольтен № 3 (Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon St. Pölten Nr. 3) 1869/1889 LIR № 21
Нижньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Вінер-Нойштадт № 4 (Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Wiener-Neustadt Nr. 4) 1869/1889 LIR № 21
Нижньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Кремс № 5 (Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Krems Nr. 5) 1869/1889 LIR № 21
Верхньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Лінц № 6 (Oberösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Linz Nr. 6) 1869/1889 LIR № 2
Верхньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Велс № 7 (Oberösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Wels Nr. 7) 1869/1889 LIR № 2
Верхньоавстрійський батальйон стрільців ландверу Зальцбург № 8 (Oberösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Salzburg Nr. 8) 1869/1889 LIR № 2
Сілезький ландверний батальйон Троппау № 9 (Slesisches Landwehr Bataillon Troppau Nr. 9) 1869/1889 LIR № 15
Сілезький ландверний батальйон Тешин № 10 (Slesisches Landwehr Bataillon Teschen Nr. 10) 1869/1889 LIR № 15
Сілезький ландверний батальйон Ягерндорф № 11 (Slesisches Landwehr Bataillon Jägerndorf Nr. 11) 1872/1889 LIR № 15
Моравський ландверний батальйон Креймзер № 12 (Mährisches Landwehr Bataillon Kremsier Nr. 12) 1869/1889 LIR № 14
Моравський ландверний батальйон Брюнн № 13 (Mährisches Landwehr Bataillon Brünn Nr. 13) 1869/1889 LIR № 14
Моравський ландверний батальйон Іглау № 14 (Mährisches Landwehr Bataillon Iglau Nr. 14) 1869/1889 LIR № 14
Моравський ландверний батальйон Ольмюц № 15 (Mährisches Landwehr Bataillon Olmütz Nr. 15) 1869/1889 LIR № 19
Моравський ландверний батальйон Моравський-Шонберг № 16 (Mährisches Landwehr Bataillon Mährisch-Schönberg Nr. 16) 1869/1889 LIR № 19
Моравський ландверний батальйон Вайскірхен № 17 (Mährisches Landwehr Bataillon Weisskirchen Nr. 17) 1869/1889 LIR № 15
Моравський ландверний батальйон Цнайм № 18 (Mährisches Landwehr Bataillon Znaim Nr. 18) 1872/1889 LIR № 1
Моравський ландверний батальйон Моравський-Трюбау № 19 (Mährisches Landwehr Bataillon Mährisch-Trübau Nr. 19) 1872/1889 LIR № 19
Штірійський батальйон стрільців ландверу Циллі № 20 (Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Cilli Nr. 20) 1869/1889 LIR № 3
Штірійський батальйон стрільців ландверу Марбург № 21 (Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Marburg Nr. 21) 1869/1889 LIR № 3
Штірійський батальйон стрільців ландверу Грац № 22 (Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Graz Nr. 22) 1869/1889 LIR № 3
Штірійський батальйон стрільців ландверу Леобен № 23 (Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Leoben Nr. 23) 1869/1889 LIR № 4
Крайнінський батальйон стрільців ландверу Рудольфсверт № 24 (Krainerisches Landwehr Schützen Bataillon Rudolfswerth Nr. 24) 1869/1889 LIR № 5
Крайнінський батальйон стрільців ландверу Лайбах № 25 (Krainerisches Landwehr Schützen Bataillon Laibach Nr. 25) 1869/1889 LIR № 5
Каринтійський батальйон стрільців ландверу Клагенфурт № 26 (Kärnthnerisches Landwehr Schützen Bataillon Klagenfurt Nr. 26) 1869/1889 LIR № 4
Каринтійський батальйон стрільців ландверу Віллах № 27 (Kärnthnerisches Landwehr Schützen Bataillon Villach Nr. 27) 1869/1889 LIR № 4
Богемський ландверний батальйон Будвайс № 28 (Böhmisches Landwehr Bataillon Böhmisch Budweis Nr. 28) 1869/1889 LIR № 7
Богемський ландверний батальйон Кьонігграц № 29 (Böhmisches Landwehr Bataillon Königgratz Nr. 29) 1869/1889 LIR № 11
Богемський ландверний батальйон Хохенмаут № 30 (Böhmisches Landwehr Bataillon Hohenmauth Nr. 30) 1869/1889 LIR № 12
Богемський ландверний батальйон Часлау № 31 (Böhmisches Landwehr Bataillon Czaslau Nr. 31) 1869/1889 LIR № 12
Богемський ландверний батальйон Дойчброд № 32 (Böhmisches Landwehr Bataillon Deutschbrod Nr. 32) 1869/1889 LIR № 12
Богемський ландверний батальйон Прага № 33 (Böhmisches Landwehr Bataillon Prag Nr. 33) 1869/1889 LIR № 8
Богемський ландверний батальйон Бераун № 34 (Böhmisches Landwehr Bataillon Beraun Nr. 34) 1869/1889 LIR № 8
Богемський ландверний батальйон Пільзен № 35 (Böhmisches Landwehr Bataillon Pilsen Nr. 35) 1869/1889 LIR № 7
Богемський ландверний батальйон Клаттау № 36 (Böhmisches Landwehr Bataillon Klattau Nr. 36) 1869/1889 LIR № 7
Богемський ландверний батальйон Юнгбунцлау № 37 (Böhmisches Landwehr Bataillon Jungbunzlau Nr. 37) 1869/1889 LIR № 10
Богемський ландверний батальйон Богемська-Лейпа № 38 (Böhmisches Landwehr Bataillon Böhmisch-Leipa Nr. 38) 1869/1889 LIR № 10
Богемський ландверний батальйон Терезієнштадт № 39 (Böhmisches Landwehr Bataillon Theresienstadt Nr. 39) 1869/1889 LIR № 9
Богемський ландверний батальйон Брюкс № 40 (Böhmisches Landwehr Bataillon Brüx Nr. 40) 1869/1889 LIR № 9
Богемський ландверний батальйон Егер № 41 (Böhmisches Landwehr Bataillon Eger Nr. 41) 1869/1889 LIR № 6
Богемський ландверний батальйон Комотау № 42 (Böhmisches Landwehr Bataillon Komotau Nr. 42) 1869/1889 LIR № 9
Богемський ландверний батальйон Йіцин № 43 (Böhmisches Landwehr Bataillon Jičín Nr. 43) 1869/1889 LIR № 11
Богемський ландверний батальйон Траутенау № 44 (Böhmisches Landwehr Bataillon Trautenau Nr. 44) 1869/1889 LIR № 11;
Богемський ландверний батальйон Нойхаус № 45 (Böhmisches Landwehr Bataillon Neuhaus Nr. 45) 1869/1889 LIR № 8
Богемський ландверний батальйон Табор № 46 (Böhmisches Landwehr Bataillon Tabor Nr. 46) 1869/1889 LIR № 8
Богемський ландверний батальйон Пісек № 47 (Böhmisches Landwehr Bataillon Pisek Nr. 47) 1869/1889 LIR № 7
Богемський ландверний батальйон Куттенбург № 48 (Böhmisches Landwehr Bataillon Kuttenberg Nr. 48) 1872/1889 LIR № 10
Богемський ландверний батальйон Богемський-Брод № 49 (Böhmisches Landwehr Bataillon Böhmisch-Brod Nr. 49) 1872/1889 LIR № 10
Богемський ландверний батальйон Бішоф-Тейніц № 50 (Böhmisches Landwehr Bataillon Bischof-Teinitz Nr. 50) 1872/1889 LIR № 6
Богемський ландверний батальйон План № 51 (Böhmisches Landwehr Bataillon Plan Nr. 51) 1872/1889 LIR № 6
Галиційський ландверний батальйон Краків № 52 (Galizisches Landwehr Bataillon Krakau Nr. 52) 1869/1889 LIR № 16
Галиційський ландверний батальйон Тарнув № 53 (Galizisches Landwehr Bataillon Tarnow Nr. 53) 1869/1889 LIR № 16
Галиційський ландверний батальйон Вадовіци № 54 (Galizisches Landwehr Bataillon Wadowice Nr. 54) 1869/1889 LIR № 16
Галиційський ландверний батальйон Жешув № 55 (Galizisches Landwehr Bataillon Rzeszow Nr. 55) 1869/1889 LIR № 17
Галиційський ландверний батальйон Колбушова № 56 (Galizisches Landwehr Bataillon Kolbuszowa Nr. 56) 1869/1889 LIR № 17;
Галиційський ландверний батальйон Санок № 57 (Galizisches Landwehr Bataillon Sanok Nr. 57) 1869/1889 LIR № 17
Галиційський ландверний батальйон Кросно № 58 (Galizisches Landwehr Bataillon Krosno Nr. 58) 1869/1889 LIR № 17
Галиційський ландверний батальйон Пшемисль № 59 (Galizisches Landwehr Bataillon Przemysl Nr. 59) 1869/1890 LIR № 18
Галиційський ландверний батальйон Новий Сонч № 60 (Galizisches Landwehr Bataillon Neu Sandec Nr. 60) 1869/1889 LIR № 16
Галиційський ландверний батальйон Самбір № 61 (Galizisches Landwehr Bataillon Sambor Nr. 61) 1869/1889 LIR № 18
Галиційський ландверний батальйон Станіславів № 62 (Galizisches Landwehr Bataillon Stanislau Nr. 62) 1869/1889 LIR № 20
Галиційський ландверний батальйон Львів № 63 (Galizisches Landwehr Bataillon Lemberg Nr. 63) 1869/1889 LIR № 19
Галиційський ландверний батальйон Жовква № 64 (Galizisches Landwehr Bataillon Zolkiew Nr. 64) 1869/1889 LIR № 19
Галиційський ландверний батальйон Стрий № 65 (Galizisches Landwehr Bataillon Stryj Nr. 65) 1869/1890 LIR № 18
Галиційський ландверний батальйон Коломия № 66 (Galizisches Landwehr Bataillon Kolomea Nr. 66) 1869/1889 LIR № 20
Галиційський ландверний батальйон Золочів № 67 (Galizisches Landwehr Bataillon Zlocow Nr. 67) 1869/1889 LIR № 19
Галиційський ландверний батальйон Броди (з 1884 — Городок) № 68 (Galizisches Landwehr Bataillon Brody Nr. 68 (1884 Grodek)) 1869/1889 LIR № 18
Галиційський ландверний батальйон Чортків № 69 (Galizisches Landwehr Bataillon Czortkow Nr. 69) 1869/1889 LIR № 20
Галиційський ландверний батальйон Бучач № 70 (Galizisches Landwehr Bataillon Buczacz Nr. 70) 1869/1889 LIR № 20
Галиційський ландверний батальйон Тернопіль № 71 (Galizisches Landwehr Bataillon Tarnopol Nr. 71) 1869/1889 LIR № 19
Приморський ландверний батальйон Трієст № 72 (Küstenlandisches Landwehr Bataillon Triest Nr. 72) 1869/1889 LIR № 5
Приморський ландверний батальйон Міттербург (Пісіно) № 73 (Küstenlandisches Landwehr Bataillon Mitterburg(Pisino) Nr. 73) 1869/1889 LIR № 5
Приморський ландверний батальйон Гьорц № 74 (Küstenlandisches Landwehr Bataillon Görz Nr. 74) 1872/1889 LIR № 5
Буковинський ландверний батальйон Радауц № 75 (Bukowinisches Landwehr Bataillon Radautz Nr. 75) 1872/1889 LIR № 22
Буковинський ландверний батальйон Коцман № 76 (Bukowinisches Landwehr Bataillon Kotzmann Nr. 76) 1869/1889 LIR № 22
Буковинський ландверний батальйон Чернівці № 77 (Bukowinisches Landwehr Bataillon Czernowitz Nr. 77) 1869/1889 LIR № 22
Буковинський ландверний батальйон Сучава № 78 (Bukowinisches Landwehr Bataillon Suczawa Nr. 78) 1869/1889 LIR № 322
Верхньодалматинський батальйон стрільців ландверу Цара №79 (Oberdalmatinisches Landwehr Schützen Bataillon Zara Nr. 79) 1872/1893 LIR № 23
Верхньодалматинський батальйон стрільців ландверу Спалато № 80 (Oberdalmatinisches Landwehr Schützen Bataillon Spalato Nr. 80) 1872/1893 LIR № 23
Далматинський батальйон стрільців ландверу Рагуза № 81 (Dalmatinisches Landwehr Schützen Bataillon Ragusa Nr. 81) 1881/1893 LIR № 23
Далматинський батальйон стрільців ландверу Катаро № 82 (Dalmatinisches Landwehr Schützen Bataillon Cattaro Nr. 82) 1883/1893 LIR № 23

LIR (k.k. Landwehrinfanterieregiment) — піхотний полк австрійського ландверу

«Земельні стрільці»

У період з 1871 по 1893 рр. у складі збройних сил Австрійської імперії існували десять батальйонів «земельних стрільців» (k.k. Landesschützen Bataillonen №№ 1–10.), особовий склад яких так само носив ґудзики з номером батальйону. За округами поповнення ці батальйони несли у своїх назвах назви місцевостей, звідки вони поповнювалися особовим складом. Нумерація батальйонів була наскрізною, №№1–10. За даними «Шематизмусу ландверу за 1879 р.» на сторінці 200 знаходимо наступну інформацію: для батальйонів «земельних стрільців» №№ 1–10 ґудзики жовтого металу із номером батальйону арабськими цифрами. Аналогічну інформацію можна отримати з «Шематизмусу ландверу за 1887 р.» (Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder für 1887. Wien, Februar 1887. S. 221), що вийшов у лютому місяці того ж року. А вже у «Шематизмусу ландверу за 1888 р.» (Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder für 1888. Wien, Februar 1888. S. 239) вперше з’являється згадка про нумерацію ґудзиків батальйонів «земельних стрільців» римськими цифрами та виготовлення їх з білого металу (k.k. Landesschützen Bataillonen Nr. I.–X.). У назві підрозділів вказувалося місце їх дислокації, тобто назва населеного пункту, де вони розташовувалися.

У 1893 р. усі батальйони «земельних стрільців» були переформовані у полки «земельних стрільців» (k.k. Landesschützenregimenter №№ I–III) з правом ношення ґудзиків білого металу з полковою нумерацією римськими цифрами.

Батальйони «земельних стрільців»

Назва підрозділу № на ґудзиках ж.м. до 1888 р. № на ґудзиках б.м. після 1888 р. В 1893 р. увійшов до складу № полку/№ батальйону
Батальйон земельних стрільців № I Нижній Ринталь (Landesschützen Bataillon Nr. I. Unterrinnthal ) 1 I I./2
Батальйон земельних стрільців № II Іннсбрук (Landesschützen Bataillon Nr. II. Innsbruck) 2 II I./1
Батальйон земельних стрільців № III Верхній Ринталь (Landesschützen Bataillon Nr. III. Oberrinnthal) 3 III I./3
Батальйон земельних стрільців № IV Верхній Етшталь (Landesschützen Bataillon Nr. IV. Oberetschthal) 4 IV II./2
Батальйон земельних стрільців № V Етш і Флемшталь (Landesschützen Bataillon Nr. V. Etsch und Fleimsthal) 5 V II./1
Батальйон земельних стрільців № VI Пустерталь (Landesschützen Bataillon Nr. VI. Pusterhal) 6 VI II./3
Батальйон земельних стрільців № VII Ноце-Авізіо (Landesschützen Bataillon Nr. VII. Noce-Avisio) 7 VII III./2
Батальйон земельних стрільців № VIII Трієнт-Вальсугана (Landesschützen Bataillon Nr. VIII. Trient-Valsugana) 8 VIII III./1
Батальйон земельних стрільців № IX Ровередо-Сарка (Landesschützen Bataillon Nr. IX. Roveredo-Sarca) 9 IX III./3
Батальйон земельних стрільців № X Форарльберт (Landesschützen Bataillon Nr. X. Vorarlberg) 10 X I./4

ж.м. — жовтий метал
б.м. — білий метал
I./2 — 1-й полк земельних стрільців/2-й батальйон

Кавалерія ландверу

У період з 1869 по 1883 рр. у склад австрійського ландверу входило 12 ескадронів драгунів ландверу (k.k. Landwehr-Dragoner-Eskadronen №№ 1–12) та 13 ескадронів уланів ландверу (k.k. Landwehr-Uhlanen-Eskadron №№ 1–13). Їх військовослужбовці так само носили ґудзики з номером ескадрону. За даними згаданого вже «Шематизмусу ландверу за 1879 р.» (c. 212, 217) отримуємо інформацію:

Так само як і в піхотних батальйонах ландверу, у назву ескадронів ландверу входила назва місцевості, де розташовувався їх округ поповнення (Ergänzungsbezirken).

Ескадрони драгунів ландверу

Назва підрозділу № на ґудзиках
Нижньо-австрійський ескадрон драгунів ландверу № 1 (Niderösterreichische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 1) 1
Вехньо-австрійсько-зальцбурзький ескадрон драгунів ландверу № 2 (Oberösterreichische-salzburgische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 2) 2
Моравсько-Сілезький ескадрон драгунів ландверу № 3 (Mährische-schlesische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 3) 3
Моравський ескадрон драгунів ландверу № 4 (Mährische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 4) 4
Штірійський ескадрон драгунів ландверу № 5 (Steierische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 5) 5
Крайна-Карентійський ескадрон драгунів ландверу № 6 (Krainerisch-kärinthnerische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 6) 6
Богемський ескадрон драгунів ландверу № 7 (Böhmische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 7) 7
Богемський ескадрон драгунів ландверу № 8 (Böhmische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 8) 8
Богемський ескадрон драгунів ландверу № 9 (Böhmische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 9) 9
Богемський ескадрон драгунів ландверу № 10 (Böhmische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 10) 10
Богемський ескадрон драгунів ландверу № 11 (Böhmische Landwehr-Dragoner-Eskadron м 11) 11
Богемський ескадрон драгунів ландверу № 12 (Böhmische Landwehr-Dragoner-Eskadron Nr. 12) 12

Ескадрони уланів ландверу

Назва підрозділу № на ґудзиках
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 1 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 1) 1
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 2 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 2) 2
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 3 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 3) 3
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 4 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 4) 4
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 5 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 5) 5
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 6 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 6) 6
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 7 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 7) 7
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 8 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 8) 8
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 9 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 9) 9
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 10 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 10) 10
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 11 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 11) 11
Галиційський ескадрон уланів ландверу № 12 (Galizische Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 12) 12
Буковинський ескадрон уланів ландверу № 13 (Bukowinaer Landwehr-Uhlanen-Eskadron Nr. 13) 13

Згодом, у 1883 р., ескадрони драгунів ландверу і уланів ландверу були скеровані на формування трьох полків драгунів ландверу (Landwehr-DragonerRegiment №№ 1–3) та трьох полків уланів ландверу (Landwehr-UhlanenRegiment №№ 1–3). З 1883 р. ці полки носили ґудзики білого металу з полковими номерами (Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder für 1887. Wien, Februar 1887. S. 232, 237).

У 1894 р. полки драгунів ландверу було переформовано у полки уланів ландверу (Landwehr-Uhlanen-Regiment №№ 4–6) й у подальшому в них носили ґудзики білого металу з відповідними полковими номерами арабськими цифрами.

Полки драгунів й уланів ландверу

Назва підрозділу Переформований в… № на ґудзикіах до і після 1894 р.
Полк драгунів ландверу № 1 (Landwehr-Dragoner-Regiment Nr. 1) Полк уланів ландверу № 5 (Landwehr-Uhlanen-Regiment Nr. 5) 1 / 5
Полк драгунів ландверу № 2 (Landwehr-Dragoner-Regiment Nr. 2) Полк уланів ландверу № 4 (Landwehr-Uhlanen-Regiment Nr. 4) 2 / 4
Полк драгунів ландверу № 3 (Landwehr-Dragoner-Regiment Nr. 3) Полк уланів ландверу № 6 (Landwehr-Uhlanen-Regiment Nr. 6) 3 / 6
Полк уланів ландверу № 1 (Landwehr-Uhlanen-Regiment Nr. 1) 1
Полк уланів ландверу № 2 (Landwehr-Uhlanen-Regiment Nr. 2) 2
Полк уланів ландверу № 3 (Landwehr-Uhlanen-Regiment Nr. 3) 3

Боснійсько-герцеґовинські війська

Формально збройні сили, що формували з мешканців окупованих у 1878 році та анексованих у 1908 році колишніх провінцій Османської імперії Боснії та Герцеґовини, були незалежною частиною військ Габсбурґів. Це трапилося тому, що ані до анексії, ані після її провінції так і не потрапили ні до складу Австрійської імперії, ні до складу Угорського королівства, а керівництво ними було покладено на спільне для імперії та королівства Міністерство фінансів. Однак чисельність боснійсько-герцеґовинських військ була настільки мала, що де факто вони були частиною спільного війська.

У 1885–1889 рр. було сформовано вісім боснійсько-герцеговинських піхотних батальйонів (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillonen №№ 1–8), що носили ґудзики жовтого металу з номерами батальйонів арабськими цифрами (Шематизмус армії і флоту за 1890 р. С. 536). У 1892 р. формують ще чотири батальйони (№№ 9–12). Таким чином загалом наскрізна нумерація цих батальйонів досягла 12 (№№ 1–12).  У 1894 р. усі ці батальйони було скеровано на формування чотирьох боснійсько-герцеговинських піхотних полків (Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregimenten №№ 1–4), які продовжували носити ґудзики жовтого металу, але вже з новими полковими номерами.

Боснійсько-герцеґовинські піхотні батальйони

Назва підрозділу Рік заснування Переформований в… № на ґудзиках
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 1 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 1) 1885 Bh.I.R. Nr. 1 1
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 2 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 2) 1885 Bh.I.R. Nr. 2 2
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 3 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 3) 1885 Bh.I.R. Nr. 3 3
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 4 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 4) 1885 Bh.I.R. Nr. 4 4
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 5 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 5) 1889 Bh.I.R. Nr. 1 5
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 6 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 6) 1889 Bh.I.R. Nr. 2 6
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 7 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 7) 1889 Bh.I.R. Nr. 3 7
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 8 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 8) 1889 Bh.I.R. Nr. 4 8
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 9 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 9) 1892 Bh.I.R. Nr. 1 9
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 10 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 10) 1892 Bh.I.R. Nr. 2 10
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 11 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 11) 1892 Bh.I.R. Nr. 3 11
Боснійсько-герцеґовинський піхотний батальйон № 12 (Bosnisch-herzegowinisches Infanterie-Bataillon Nr. 12) 1892 Bh.I.R. Nr. 4 12

Bh.I.R. (Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment) — боснійсько-герцеговинський піхотний полк

Спільне військо

Польові єгері

У 1808–1813 рр. у австрійському імператорсько-королівському війську було сформовано 12 польових єгерських батальйонів (Feldjägerbataillonen).  У різні історичні періоди їхня кількість різнилася. Нас вони цікавлять у зв’язку з тим, що єгері також носили на своїй уніформі номерні ґудзики.

За інформацією військових «Шематизмусів» кінця 60-х — сер. 70-х рр. XIX ст. про нумерацію ґудзиків у польових єгерських батальйонах не згадують жодним словом. Вперше про таку нумерацію мова йде у військовому «Шематизмусі» за 1877 р. (Kais. Königl. Militär Schematismus für 1877. Wien, Dezember 1876, S. 425): для польових єгерських батальйонів призначено номерні ґудзики жовтого металу з арабськими цифрами, що позначають номери батальйонів.

Максимальна кількість польових єгерських батальйонів була 40. Нумерація була наскрізна (№№ 1–40). Надалі, при реформуванні збройних сил, їх кількість змінювалась. Наприклад, у 1883 р., вісім батальйонів (№№ 24, 33–-39) було скеровано на комплектування нових піхотних полків спільного війська, а з особового складу 40-го батальйону було заново сформовано 24-й польовий єгерський батальйон. В 1890–1893 рр. ще шість батальйонів (№№ 3, 14, 15, 18, 26, 27) було скеровано на комплектування батальйонів Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregimentes).

Польові єгерські батальйони

Назва підрозділу Рік заснування/ рік переформування Подальша доля
(№ полку/№ батальйону)
№ на ґудзиках
Польовий єгерський батальйон № 1 (Feldjägerbataillon Nr. 1) 1808 1
Польовий єгерський батальйон № 2 (Feldjägerbataillon Nr. 2) 1808 2
Польовий єгерський батальйон № 3 (Feldjägerbataillon Nr. 3) 1808/1893 1.10.1893 скеровано на комплектування польового батальйону (Feldbataillon) Nr.13 Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregimentes). 3
Польовий єгерський батальйон № 4 (Feldjägerbataillon Nr. 4) 1808 4
Польовий єгерський батальйон № 5 (Feldjägerbataillon Nr. 5) 1808 5
Польовий єгерський батальйон № 6 (Feldjägerbataillon Nr. 6) 1808 6
Польовий єгерський батальйон № 7  (Feldjägerbataillon Nr. 7) 1808 7
Польовий єгерський батальйон № 8 (Feldjägerbataillon Nr. 8) 1808 8
Польовий єгерський батальйон № 9 (Feldjägerbataillon Nr. 9) 1808 9
Польовий єгерський батальйон № 10  (Feldjägerbataillon Nr. 10) 1813 10
Польовий єгерський батальйон № 11 (Feldjägerbataillon Nr. 11) 1813 11
Польовий єгерський батальйон № 12 (Feldjägerbataillon Nr. 12) 1813 12
Польовий єгерський батальйон № 13 (Feldjägerbataillon Nr. 13) 1849 13
Польовий єгерський батальйон № 14 (Feldjägerbataillon Nr. 14) 1849/1893 1.10.1893 скеровано на комплектування польового батальйону (Feldbataillon) Nr.14 Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregiment) 14
Польовий єгерський батальйон № 15 (Feldjägerbataillon Nr. 15) 1849/1890 1.10.1890 скеровано на комплектування польового батальйону (Feldbataillon) Nr.11 Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregiment) 15
Польовий єгерський батальйон № 16 (Feldjägerbataillon Nr. 16) 1849 16
Польовий єгерський батальйон № 17 (Feldjägerbataillon Nr. 17) 1849 17
Польовий єгерський батальйон № 18 (Feldjägerbataillon Nr. 18) 1849/1893 1.10.1893 скеровано на комплектування польового батальйону (Feldbataillon) Nr.15 Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregiment) 18
Польовий єгерський батальйон № 19 (Feldjägerbataillon Nr. 19) 1849 19
Польовий єгерський батальйон № 20 (Feldjägerbataillon Nr. 20) 1849 20
Польовий єгерський батальйон № 21  (Feldjägerbataillon Nr. 21) 1849 21
Польовий єгерський батальйон № 22 (Feldjägerbataillon Nr. 22) 1849 22
Польовий єгерський батальйон № 23 (Feldjägerbataillon Nr. 23) 1848 23
Польовий єгерський батальйон № 24  (Feldjägerbataillon Nr. 24) 1849/1883 1.01.1883 сформований з польового єгерського батальйону (Feldjägerbataillon) Nr. 40, а сам 24-й батальйон першого формування скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 91 24
Польовий єгерський батальйон № 25 (Feldjägerbataillon Nr. 25) 1849 25
Польовий єгерський батальйон № 26 (Feldjägerbataillon Nr. 26) 1859/1890 1.10.1890 скеровано на комплектування польового батальйону (Feldbataillon) Nr.12 Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregiment). 26
Польовий єгерський батальйон № 27 (Feldjägerbataillon Nr. 27) 1859/1893 1.10.1893 скеровано на комплектування польового батальйону (Feldbataillon) Nr.16 Тірольського єгерського полку (Tiroler Jägerregiment). 27
Польовий єгерський батальйон № 28 (Feldjägerbataillon Nr. 28) 1859 28
Польовий єгерський батальйон № 29 (Feldjägerbataillon Nr. 29) 1859 29
Польовий єгерський батальйон № 30 (Feldjägerbataillon Nr. 30) 1859 30
Польовий єгерський батальйон № 31 (Feldjägerbataillonen Nr. 31) 1859 31
Польовий єгерський батальйон № 32 (Feldjägerbataillon Nr. 32) 1859 32
Польовий єгерський батальйон № 33 (Feldjägerbataillon Nr. 33) 1866/1883 Скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 97 33
Польовий єгерський батальйон № 34 (Feldjägerbataillon Nr. 34) 1880/1883 Скеровано на комплектування 2-го батальйону піхотного полку № 91 34
Польовий єгерський батальйон № 35 (Feldjägerbataillon Nr. 35) 1880/1883 Скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 87 35
Польовий єгерський батальйон № 36 (Feldjägerbataillon Nr. 36) 1880/1883 Скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 100 36
Польовий єгерський батальйон № 37 (Feldjägerbataillon Nr. 37) 1880/1883 Скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 94 37
Польовий єгерський батальйон № 38 (Feldjägerbataillon Nr. 38) 1880/1883 Скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 88 38
Польовий єгерський батальйон № 39 (Feldjägerbataillon Nr. 39) 1880/1883 Скеровано на комплектування 1-го батальйону піхотного полку № 98 39
Польовий єгерський батальйон № 40 (Feldjägerbataillon Nr. 40) 1880/1883 1.01.1883 скеровано на комплектування польового єгерського батальйону (Feldjägerbataillon) Nr. 24 40

Артилерія

Оберст Карл Тіллер фон Турнфорт з листопада 1867 по грудень 1871 року був командиром 9-го польового артилерійського полку. На його ґудзиках видно номер «9»

Оберст Карл Тіллер фон Турнфорт з листопада 1867 по грудень 1871 року був командиром 9-го польового артилерійського полку. На його ґудзиках видно номер «9»

Одним з найменш висвітленим питанням є наявність номерних ґудзиків у підрозділах австро-угорської артилерії. У сер. XIX — поч. XX ст. цей рід військ стрімко розвивався на тлі бурхливої технічної революції. Тож не дивно, що його часто реорганізовували. Також вважаю потрібним відразу визначитися, що порядок ношення артилеристами номерних ґудзиків розповсюджується тільки на суто гарматні підрозділи. Військовослужбовці артилерії, що належали до різних штабних, технічних, навчальних тощо підрозділів носили ґудзики визначених кольорів (у цьому випадку для артилерії жовтого кольору) з гладкою поверхнею.

В кінці 60-х — на поч. 70-х рр. XIX ст. австро-угорська артилерія складалася з 12 польових артилерійських полків (Feld-Artillerie-Regimenten №№ 1–12), що були сформовані в 1854 р., та 12 фортечних артилерійських батальйонів (Festung-Artillerie-bataillonen №№ 1–12), що були створені в 1867–1868 рр. Гарматники носили на мундирах номерні ґудзики. Нумерація арабськими цифрами у цих артилерійських підрозділах вперше згадується у військовому «Шематизмусі» за 1869–1870 рр., що був оприлюднений у січні 1870 р. (Kais. Königl. Militär Schematismus für 1869-1870. I. Theil. Wien, Jänner 1870. S. 667, 679). У назвах підрозділів також присутні географічні назви місцевостей, звідки поповнювалися ці підрозділи. У 1872 р. було сформовано новий польовий артилерійський полк (№ 13), який так само отримав номерні ґудзики жовтого металу з цифрою «13» (Kais. Königl. Militär Schematismus für 1873. Wien, Februar 1873. S. 480).

Польові артилерійські полки було створено у 1854 році, а в 1885 — переформовано у корпусні артилерійські полки (Corps-Artillerie-Regiment).

Польові артилерійські полки

Назва підрозділу Рік заснування Переформований в… № на ґудзиках
Богемський полк польової артилерії № 1 (Böhmische Feld-Artillerie-Regiment Nr. 1) 1854 C.A.R. № 8 1
Моравсько-Галиційський полк польової артилерії № 2 (Mährisch-Galizisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 2) 1854 C.A.R. № 10 2
Угорський полк польової артилерії № 3 (Ungarisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3) 1854 C.A.R. № 5 3
Богемсько-Галиційський полк польової артилерії № 4 (Böhmisch-Galizisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 4) 1854 C.A.R. № 9 4
Богемсько-Галиційський полк польової артилерії № 5 (Böhmisch-Galizisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 5) 1854 C.A.R. № 4 5
Штірійський полк польової артилерії № 6 (Steierisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 6) 1854 C.A.R. № 3 6
Моравський полк польової артилерії № 7 (Mährisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 7) 1854 C.A.R. № 1 7
Угорський полк польової артилерії № 8 (Ungarisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 8) 1854 C.A.R. № 12 8
Сілезький полк польової артилерії № 9 (Slesisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 9) 1854 C.A.R. № 11 9
Австрійсько-Галиційський  полк польової артилерії № 10 (Österreichsch-Galizisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 10) 1854 C.A.R. № 6 10
Верхньо- та нижнньо-австрійський полк польової артилерії № 11 (Ober u. Niderösterreichische Feld-Artillerie-Regiment Nr. 11) 1854 C.A.R. № 2 11
Угорський полк польової артилерії № 12 (Ungarisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 12) 1854 C.A.R. № 13 12
Полк польової артилерії № 13 (Feld-Artillerie-Regiment Nr. 13) 1872 C.A.R. № 7 13

C.A.R. (Corps-Artillerie-Regiment) — корпусний артилерійський полк

Відповідно, як зазначено у вищезгаданому військовому «Шематизмусі» за 1869–1870 рр., військовослужбовці фортечних артилерійських батальйонів (Festung-Artillerie-bataillonen №№ 1–12), що створювалися в 1867–1868 рр., носили номерні ґудзики жовтого металу, але вже з номером батальйону. В 1891 р. з них створили фортечні артилерійські полки (Festung-Artillerie-Regiment).

Фортечні артилерійські батальйони

Назва підрозділу Рік заснування Подальша доля батальйону № на ґудзиках
Угорський батальйон фортечної артилерії № 1 (Ungarisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 1) 1867 Fs.A.R. № 6 1
Богемський батальйон фортечної артилерії № 2 (Böhmische Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 2) 1867 Fs.A.R. № 3 2
Моравський батальйон фортечної артилерії № 3 (Mährisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 3) 1867 Fs.A.R. № 1 3
Нижньо-австрійсько-Галиційський батальйон фортечної артилерії № 4 (Niderösterreichische-Galizisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 4) 1867 Fs.A.R. № 1 4
Угорський батальйон фортечної артилерії № 5 (Ungarisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 5) 1867 Fs.A.R. № 6 5
Моравсько-Сілезький батальйон фортечної артилерії № 6 (Mährisches-Slesisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 6) 1867 Fs.A.R. № 2 6
Моравсько-Галиційський батальйон фортечної артилерії № 7 (Mährisches-Galizisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 7) 1867 Fs.A.R. № 2 7
Богемсько-Галиційський батальйон фортечної артилерії № 8 (Böhmisch-Galizisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 8) 1867 Fs.A.R. № 3 8
Богемсько-Галиційський батальйон фортечної артилерії № 9 (Böhmisch-Galizisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 9) 1867 Fs.A.R. № 4 9
Богемський батальйон фортечної артилерії № 10 (Böhmisch Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 10) 1868 Fs.A.R. № 5 10
Штірійський батальйон фортечної артилерії № 11 (Steierisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 11) 1868 Fs.A.R. № 4 11
Угорський батальйон фортечної артилерії № 12 (Ungarisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 12) 1868 Fs.A.R. № 5 12

Fs.A.R. (Festung-Artillerie-Regiment) — фортечний артилерійський полк

à propos
У 1876 р. артилерійські полки отримали нову структуру — дивізіонну. Полк тепер складався з шістьох дивізіонних батарей (№№ I–VI). До складу дивізіонних батарей №№ I–III входили: 9 важких батарей (по три на кожну дивізіонну батарею) та 6 муніційних колон (по дві на кожну дивізіонну батарею). До складу дивізіонної батареї № IV входило дві легких батареї, а у дивізіонну батарею № V — дві або чотири важкі батареї (в артилерійських полках №№ 3, 5, 9, 11, 13 — по дві батареї, а в полках №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 — по чотири). У дивізіонну батарею № VI входила одна або дві кінні батареї (у артилерійських полках №№ 3, 5, 9, 11, 13 — дві батареї, у решти полків — по одній батареї).

З першого травня 1885 р. артилерійські полки знову отримали нову структуру — корпусну і бригадну — і стали називатися «корпусними артилерійськими полками» (Corps-Artillerie-Regiment). З їхнього складу було виведено важкі дивізіонні батареї, що ставали самостійними підрозділами. Корпусні артилерійські полки та важкі дивізіонні батареї тепер входили до складу артилерійських бригад. Таких бригад було чотирнадцять (№№ 1–14), до складу кожної входили:

До складу корпусного артилерійського полку входили:

Військовослужбовці цих підрозділів носили на своїй уніформі номерні ґудзики жовтого металу з номером бригади арабськими цифрами (Schematismus für das k.u.k. Heer und die k.u.k. Kriegsmarine für 1890. Wien, Dezember 1889. S. 691).

Нумерація корпусних полків у цілому співпадала з нумерацією бригад за виключенням 1-го корпусного полку — він входив до складу 10-ї артилерійської бригади, а 10-й корпусний полк натомість входив до складу 1-ї артилерійської бригади. З першого січня 1894 р. цю проблему вирішили шляхом перейменування 10-го корпусного полку на 1-й, а 1-го — на 10-й. Таким чином у подальшому номери корпусних полків цілком співпадали з нумерацією бригад.

В 1908 році з корпусних артилерійських полків створили польові гаубичні полки (Feldhaubitzregiment).

Корпусні артилерійські полки

Назва підрозділу Подальша доля полку № на ґудзиках
Богемський корпусний артилерійський полк № 1 (Böhmische Corps-Artillerie-Regiment Nr. 1) F.H.R. № 1 10/1
Нижньо-австрійський корпусний артилерійський полк № 2 (Niderösterreichische Corps-Artillerie-Regiment Nr. 2) F.H.R. № 2 2
Штірійсько-Каринтійський-Крайнський корпусний артилерійський полк № 3 (Steierisches-Kärnthner-Krainerisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 3) F.H.R. № 3 3
Угорський корпусний артилерійський полк № 4 (Ungarisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 4) F.H.R. № 4 4
Угорський корпусний артилерійський полк № 5 (Ungarisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 5) F.H.R. № 5 5
Угорський корпусний артилерійський полк № 6 (Ungarisches Corps-Artillerie-Regimenter Nr. 6) F.H.R. № 6 6
Угорський корпусний артилерійський полк № 7 (Ungarisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 7) F.H.R. № 7 7
Богемський корпусний артилерійський полк № 8 (Böhmische Corps-Artillerie-Regiment Nr. 8) F.H.R. № 8 8
Богемський корпусний артилерійський полк № 9 (Böhmische Corps-Artillerie-Regiment Nr. 9) F.H.R. № 9 9
Галиційський корпусний артилерійський полк № 10 (Galizisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 10) F.H.R. № 10 1/10
Галиційський корпусний артилерійський полк № 11 (Galizisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 11) F.H.R. № 11 11
Угорський корпусний артилерійський полк № 12 (Ungarisches Corps-Artillerie-Regiment Nr. 12) F.H.R. № 12 12
Угорський і Хорватський корпусний артилерійський полк № 13 (Ungarisches und Croatisches Corps-Artillerie-Regiment № 13) F.H.R. № 13 13
Верхньо-австрійсько-Зальцбургскій корпусний артилерійський полк № 14 (Oberösterreichische-Salzburgische Corps-Artillerie-Regiment Nr. 14) F.H.R. № 14 14

F.H.R. (Feldhaubitzregiment) — польовий гаубичний полк

З 1 січня 1894 р. артилерійські полки знову отримали дивізіонну структуру. У складі артилерійських бригад залишили корпусні полки, а з 42 окремих дивізіонних батарей створили 42 дивізіонні артилерійські полки (Division-Artillerie-Regimenten №№ 1–42). Тепер у склад артилерійської бригади входив один корпусний полк і три дивізіонні артилерійські полки. Нумерація була наскрізною, тобто до складу 1-ї артилерійської бригади входили: 1-й корпусний полк і три дивізіонні артилерійські полки №№ 1, 2, 3 і так далі. Військовослужбовці цих підрозділів носили на своїй уніформі номерні ґудзики жовтого металу з номером бригади (№№ 1–14) арабськими цифрами (Schematismus für das k.u.k. Heer und die k.u.k. Kriegsmarine für 1896. Wien, Jänner 1895. S. 723).

З 1 січня 1891 р. зі складу дванадцяти фортечних артилерійських батальйонів (Festung-Artillerie-bataillonen №№ 1–12) було сформовано шість фортечних артилерійських полків (Festung-Artillerie-Regimenten №№ 1–6) та створено три нових фортечних артилерійських батальйони (Festung-Artillerie-Bataillonen №№ 1–3). Військовослужбовці цих підрозділів носили на своїй уніформі номерні ґудзики жовтого металу з номером полку чи батальйону (Schematismus für das k.u.k. Heer und die k.u.k. Kriegsmarine für 1896. Wien, Jänner 1895. S. 794).

Фортечні артилерійські полки

Назва підрозділу № на ґудзиках
Нижньо-австрійсько-Моравський полк фортечної артилерії № 1 (Niderösterreichische-Mährisches Festung-Artillerie-Regiment Nr. 1) 1
Моравсько-Галиційський полк фортечноїартилерії № 2 (Mährisches-Galizisches Festung-Artillerie-Regiment Nr. 2) 2
Богемсько-Галиційський полк фортечної артилерії № 3 (Böhmisch-Galizisches Festung-Artillerie-Regiment Nr. 3) 3
Штірійсько-Крайнський полк фортечної артилерії № 4 (Steierisches-Krainerisches Festung-Artillerie-Regiment Nr. 4) 4
Штірійсько-Каринтійський полк фортечної артилерії № 5 (Steierisches-Kärnthnerisches Festung-Artillerie-Regiment Nr. 5) 5
Угорський полк фортечної артилерії № 6 (Ungarisches Festung-Artillerie-Regiment Nr. 6) 6

Фортечні артилерійські батальйони


Назва підрозділу
№ на ґудзиках
Верхньо-австрійсько-Зальцбургскій батальйон фортечної артилерії № 1 (Oberösterreichische-Salzburgische Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 1) 1
Угорський батальйон фортечної артилерії № 2 (Ungarisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 2) 2
Угорський батальйон фортечної артилерії № 3 (Ungarisches Festung-Artillerie-Bataillon Nr. 3) 3

У результаті наступних реформ австро-угорської артилерії, з 6-го квітня 1908 р., 14 корпусних артилерійських полків (Corps-Artillerie-Regimenten №№ 1-14) переформовують на 14 польових гаубичних полків (Feldhaubitzregimenten №№ 1–14). А дивізіонні артилерійські полки (Division-Artillerie-Regimenten №№ 1–42) переформовують на полки польової артилерії з такою ж нумерацією (Feldkanonenregimenten №№ 1-42). Створюють полки гірської артилерії, важкі гаубичні дивізіони, кінно-артилерійські дивізіони тощо. Але тією ж самою реформою внесено і зміни у військову уніформу артилеристів — нумерація на ґудзиках скасовується і вводиться єдина для всієї артилерії символіка, так звана «артилерійська емблема» у вигляді перехрещених символічних зображень ствола гармати та ракети над стопкою гарматних ядер.

Інженерні війська

Ще однім недостатньо висвітленим питанням є носіння номерних ґудзиків військовослужбовцями інженерних частин.

Інженерні полки були створені у 1851 р. Надалі, у 1855 р., їх було поділено на 12 інженерних батальйонів (Genie Bataillonen) (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1856. Wien, April-Mai 1856. S. 595). А згодом, з 1-го червня 1860 р., батальйони знову звели у два полки (Genie Regimenten №№ 1–2). До складу 1-го інженерного полку увійшли 1-й, 2-й, 4-й і 9-й інженерні батальйони, а до складу 2-го інженерного полку — 3-й, 5-й, 7-й і 8-й батальйони. Батальйони №№ 6, 10, 11, 12 було розформовано (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1860-61. Wien, Februar-März 1861. S. 475). До 1869 р. у «Шематизмусах» не згадують про нумерацію на ґудзиках, й лише у військовому «Шематизмусі» за 1869–1870 рр. (Kais. Königl. Militär Schematismus für 1869-1870. I. Theil. Wien, Jänner 1870. S. 700) вперше повідомляють про нумерацію — ґудзики жовтого металу з номерами полків арабськими цифрами. У 1862 р. інженерні полки «отримують» своїх шефів (нім. Inhaber — володар). Шефом першого інженерного полку стає сам імператор Франц Йосип І, а шефом другого полку — ерцгерцог Леопольд.

Інженерні полки

Назва підрозділу, з 1862 р. почесне шефство Подальша доля № на ґудзиках з 1870 р.
Інженерний полк імператора Франца Йосифа № 1 (Genie Regiment Kaiser Franz Joseph Nr. 1) В 1893 р. на базі полків створюють окремі піонерні батальйони 1
Інженерний полк ерцгерцога Леопольда № 2 (Genie Regiment Erzherzog Leopold Nr. 2) 2

З 1-го травня 1893 обидва полки розформовуються, а на їх базі створюють окремі піонерні батальйони, у формуванні яких взяв участь й піонерний полк, що існував раніше, але був розформований. Усього було створено 15 піонерних батальйони (№№ 1–15), військовослужбовці яких носили на одностроях гладкі, без зображень, ґудзики білого металу (Schematismus für das k.u.k. Heer und die k.u.k. Kriegsmarine für 1896. Wien, Jänner 1895. S. 839). В 1912 р. у результаті реформи інженерного корпусу залишають лише вісім піонерних батальйонів (№№ 2-5, 7-10), а особовий склад решти семи батальйонів (№№ 1, 6,  11–15) скеровують на формування 14 саперних батальйонів (№№ 1–14). Військовослужбовці останніх отримають право продовжити традиції інженерного полку і носити номерні ґудзики жовтого металу з номером батальйону арабськими цифрами.

Жандармерія

Вірогідніше, що найстарішими підрозділами, які безперервно носили номерні ґудзики, треба визнати жандармів, що носили номерні ґудзики протягом майже 68 років.

18 січня 1850 р. у складі збройних сил були сформовані шістнадцять полків жандармів (Gendarmerie-Regimenten  №№ 1–16), військовослужбовці яких отримали право носити номери полків на ґудзиках жовтого металу (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1850. Wien, 1850. S. 503). Полки мали наскрізну нумерацію і в їх назві визначалося для яких коронних земель вони створені. Така структура зберігалася, що найменше до середини 1854 р. (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1854. Wien, Juni 1854. S. 633) Десь у середині 1854 р., частину жандармського полку № 4 ділять, утворюючи новий жандармський полк № 17 для Галичини зі штабом у Кракові, і з №№ 18–19 для Угорщини, зі штабами у Прессбурзі (суч. Братислава), і в Оденбурзі (угор. м. Сопрон). Відповідно, військовослужбовці цих новоутворених полків отримують номерні ґудзики жовтого металу з №№ 17–19 (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1855. Wien, Mai 1855. S. 660). Така ситуація зберігалася до 1859 р., що можна перевірити за військовим «Шематизмусом» грудня 1859 р. (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1859. Wien, December 1859. S. 377)

Жандармські полки


Назва підрозділу

Рік заснування

Подальша доля

№ на ґудзиках
Полк жандармів № 1 для Нижньої і Верхньої Австрії і Зальцбургу (Gendarmerie-Regiment Nr. 1. Für das Kronland Österreich ob und unter der Enns, dann Salzburg) 1850 об’єднано з № 12 1
Полк жандармів № 2 для Богемії (Gendarmerie-Regiment Nr. 2. Für das Kronland Böhmen) 1850 об’єднано з №№ 2, 3 2
Полк жандармів № 3 для Моравії і Сілезії (Gendarmerie-Regiment Nr. 3. Für das Kronland Mähren und Schlesien) 1850 3
Полк жандармів № 4 для Галичини, Буковини і Кракова (Gendarmerie-Regiment Nr. 4. Für das Kronland Galizien, diе Bukowina und Krakau) 1850 з частини полку утворено №№ 17, 18, 19 4
Полк жандармів № 5 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment Nr. 5. Für das Kronland Ungarn) 1850 5
Полк жандармів № 6 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment v 6. Für das Kronland Ungarn) 1850 6
Полк жандармів № 7 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment Nr. 7. Für das Kronland Ungarn) 1850 7
Полк жандармів № 8 для Транильванії (Gendarmerie-Regiment Nr. 8. Für das Kronland Siebenbürgen) 1850 об’єднано з №№ 8, 9 8
Полк жандармів № 9 для Воєводини (Gendarmerie-Regiment Nr. 9. Für das Kronland Wojwodina) 1850 9
Полк жандармів № 10 для Хорватії і Славонії (Gendarmerie-Regiment v 10. Für das Kronland Croatien und Slavonien) 1850 об’єднано з № 16 10
Полк жандармів № 11 для Іллірії (Gendarmerie-Regiment Nr. 11. Für das Kronland Illirien) 1850 об’єднано з № 10 11
Полк жандармів № 12 для Штірії і Каринтії (Gendarmerie-Regiment Nr. 12. Für das Kronland Steiermark und Kärnthen) 1850 об’єднано з № 1 12
Полк жандармів № 13 для Тіролю і
Форальрберту (Gendarmerie-Regiment Nr. 13. Für das Kronland Tyrol und Vorarlberg)
1850 об’єднано з №№ 13, 14, 15 13
Полк жандармів № 14 для Ломбардії (Gendarmerie-Regiment Nr. 14. Für das Kronland Lombardie) 1850 14
Полк жандармів № 15 для Венеції (Gendarmerie-Regiment Nr. 15. Für das Kronland Venedig) 1850 15
Полк жандармів № 16 для Далмації (Gendarmerie-Regiment Nr. 16. Für das Kronland Dalmatien) 1850 об’єднано з № 10 16
Полк жандармів № 17 для Галичини (Gendarmerie-Regiment Nr. 17. Für das Galizien) 1854 об’єднано з № 4 17
Полк жандармів № 18 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment Nr. 18. Für das Ungarn) 1854 об’єднано з №№ 18
Полк жандармів № 19 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment Nr. 19. Für das Ungarn) 1854 19

У 1859 р., за результатами Сардинської війни ( перша австро-італо-французька війна), Австрія втратила Ломбардію у Північній Італії, що привело, також, і до чергової реорганізації жандармських полків. Їх кількість була скорочена до десяти (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1860–61. Wien, Februar–März 1861. S. 506).

Скорочення номерів було впроваджено за рахунок збільшення території відповідальності. Нумерація ґудзиків залишилася наскрізною №№ 1-10, колір металу так само – жовтий (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1864. Wien, Mai 1864. S. 519).

Жандармські полки після 1859 р.

Назва підрозділу № на ґудзиках
Полк жандармів № 1 для Нижньої і Верхньої Австрії, Зальцбургу, Штірії та Каринтії (Gendarmerie-Regiment Nr. 1. Für Österreich ob und unter der Enns, Salzburg, Steiermark und Kärnthen) 1
Полк жандармів № 2 для Богемії, Моравії та Сілезії (Gendarmerie-Regiment Nr. 2. Für Böhmen, Mähren und Schlesien) 2
Полк жандармів № 3 для Ломбардії-Венеції, Тіролю та Форальрберту (Gendarmerie-Regiment Nr. 3. Für das Lombardisch-Venetianische, Tyrol und Vorarlberg) 3
Полк жандармів № 4 для Галичини та Буковини (Gendarmerie-Regiment Nr. 4. Für Galizien und die Bukowina) 4
Полк жандармів № 5 для Угорщини і з 1863 р. Воєводини (Gendarmerie-Regiment Nr. 5. Für Ungarn (und die Wojwodina ab 1863)) 5
Полк жандармів № 6 для Угорщини(Gendarmerie-Regiment Nr. 6. Für Ungarn) 6
Полк жандармів № 7 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment Nr. 7. Für Ungarn) 7
Полк жандармів № 8 для Угорщини (Gendarmerie-Regiment Nr. 8. Für Ungarn) 8
Полк жандармів № 9 для Трансільванії та Воєводини (до 1863 р) (Gendarmerie-Regiment Nr. 9. Für Siebenbürgen und die Wojwodina bis 1863) 9
Полк жандармів № 10 для Крайни, Істрії, Хорватії, Славонії та Далмації (Gendarmerie-Regiment Nr. 10. Für Krain, Istrien, Croatien, Slavonien und Dalmatien) 10

За Височайшим наказом від 28 січня 1866 р. з 10 полків жандармів формується 15 земельних жандармських команд (Landes-Gendarmerie-Commanden №№ 1–15) (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1866. Wien, April 1866. S. 521). Військовослужбовці цих новоутворених команд отримують номерні ґудзики жовтого металу з №№ 1–15.

Але і в такому вигляді новоутворені жандармські команди проіснували недовго. Нова зміна була пов’язана з конституційним переустроєм імперії . В 1867 р. Австрія стає двоєдиною монархією — Австро-Угорщиною, і частина команд була передана у відомство угорського міністерства. Якщо звіритися з Шематизмусами, то військовий Шематизмус за 1867 р. (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1867. Wien, April 1867. S. 605), виданий у квітні 1867р., показує ще 15 земельних жандармських команд, а вже військовий Шематизмус за 1868 р., виданий у грудні 1867 р. (Militär Schematismus des österreichischen Kaiserthumes für 1868. Wien, December 1867. S. 605), показує лише 10 команд.

Земельні жандармські команди з 1867 р.

Назва підрозділу Подальша доля № на ґудзиках після 1867 р.
Земельна жандармська команда № 1 для Нижньої та Верхньої Австрії і Зальцбургу (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 1. Für Nider- und Ober-Österreich und für Salzburg) 1
Земельна жандармська команда № 2 для Богемії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 2. Für Böhmen) 2
Земельна жандармська команда № 3 для Тіролю та Форальрберту (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 3. Für Tyrol und Vorarlberg) 3
Земельна жандармська команда № 4 для Моравії і Сілезії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 4. Für Mähren und Schlesien) 4
Земельна жандармська команда № 5 для Угорщини (Кошице) (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 5. Für Ungarn (Kaschau)) в 1867 р. передано до угорського Міністерства оборони 5 / б.н.
Земельна жандармська команда № 6 для Угорщини(Орадя) (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 6. Für Ungarn (Grosswardein)) 6 / б.н.
Земельна жандармська команда № 7 для Угорщини (Братислава) (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 7. Für Ungarn (Pressburg)) 7 / б.н.
Земельна жандармська команда № 8 для Угорщини (Пешт) (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 8. Für Ungarn (Pesth)) 8 / б.н.
Земельна жандармська команда № 9 для Угорщини (Тімішоара) (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 9. Für Ungarn (Temesvár)) 9 / б.н.
Земельна жандармська команда № 10 для Трансильванії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 10. Für Siebenbürgen) 10
Земельна жандармська команда № 11 для Східної Галичини і Буковини (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 11. Für Ost-Galizien und für die Bukowina) в 1867 р. стає командою № 5 11 / 5
Земельна жандармська команда № 12 для Західної Галичини (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 12. Für West-Galizien) в 1867 р. стає командою № 6 12 / 6
Земельна жандармська команда № 13 для Штірії, Каринтії, Країни і Примор’я. (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 13. Für Steiermark, Kärnthen, Krain und für das Küstenland) в 1867 р. стає командою № 7 13 / 7
Земельна жандармська команда № 14 для Хорватії та Славонії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 14. Für Croatien und Slavonien) в 1867 р. стає командою № 8 14 / 8
Земельна жандармська команда № 15 для Далмації (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 15. Für Dalmatien) в 1867 р. стає командою № 9 15 / 9
Майор 6-го жандармського полку Рудольф Бергхофер (1866). На гудзиках видно цифру «6»

Майор 6-го жандармського полку Рудольф Бергхофер (1866). На гудзиках видно цифру «6»

У подальшому територія відповідальності команди № 6 (Західна Галичина) передається до команди № 5, яка тепер об’єднує усю Галичину і Буковину, а номер «6» стає вакантним (Kais. Königl. Militär Schematismus für 1869–1870. I. Theil. Wien, Jänner 1870. S. 717).

Земельні жандармські команди в 1867–1876 рр. у складі військового міністерства

Назва підрозділу Рік переформування № на ґудзиках
Земельна жандармська команда № 1 для Нижньої та Верхньої Австрії і Зальцбургу (Landes-Gendarmerie-Commande № 1. Für Nider- und Ober-Österreich und für Salzburg) 1866 1
Земельна жандармська команда № 2 для Богемії (Landes-Gendarmerie-Commande № 2. Für Böhmen) 1866 2
Земельна жандармська команда № 3 для Тіролю та Форальрберту (Landes-Gendarmerie-Commande № 3. Für Tyrol und Vorarlberg) 1866 3
Земельна жандармська команда № 4 для Моравії та Сілезії (Landes-Gendarmerie-Commande № 4. Für Mähren und Schlesien) 1866 4
Земельна жандармська команда № 5 для Галичини та Буковини (Landes-Gendarmerie-Commande № 5. Für Galizien und für die Bukowina) 1867 5
Земельна жандармська команда № 6 (вакант) (Landes-Gendarmerie-Commande № 6.) 1867 6
Земельна жандармська команда № 7 для Штірії, Каринтії, Країни та Примор’я (Landes-Gendarmerie-Commande № 7. Für Steiermark, Kärnthen, Krain und für das Küstenland) 1867 7
Земельна жандармська команда № 8 для Хорватії та Славонії (Landes-Gendarmerie-Commande № 8. Für Croatien und Slavonien) 1867 8
Земельна жандармська команда № 9 для Далмації (Landes-Gendarmerie-Commande № 9. Für Dalmatien) 1867 9
Земельна жандармська команда № 10 для Трансильванії (Landes-Gendarmerie-Commande № 10. Für Siebenbürgen) 1866 10

На хвилі нових реформ в імперії, в 1873 р., відбулися і адміністративні зміни у Цислейтанії, що призвело до чергової реформи жандармів. В 1876 р., жандармів з військового міністерства передають до міністерства ландверу (австрійської краєвої оборони). Кількість команд знов збільшується, їх стає шістнадцять (№№ 1–16). Потім, у тому самому 1876 р. дві команди (№№ 8 і 9) було передано до міністерства гонведу (угорської краєвої оборони), і остаточна їх кількість залишилася на цифрі чотирнадцять (№№ 1–14), що і підтверджується Шематизмусом ландверу за 1877 р. (Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder für 1877. Wien, 1877.  S.225) У міністерстві ландверу за жандармами залишається право носіння номерних ґудзиків жовтого металу з номерам команд. Взагалі, за військовослужбовцями жандармських команд, що залишилися у загальноімперській юрисдикції, а пізніше у юрисдикції австрійського ландверу  постійно залишалося право на носіння номерних ґудзиків, на відміну, від їх колег, що потрапили під юрисдикцію угорського гонведу, де номерів на ґудзиках не носили.

У такій штатній структурі земельні жандармські команди зустріли Першу світову війну.

Жандармські команди у складі австрійського ландверу

Назва підрозділу № на ґудзиках
Земельна жандармська команда № 1 для Нижньої Австрії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 1. Für
Nider-Österreich)
1
Земельна жандармська команда № 2 для Богемії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 2. Für Böhmen) 2
Земельна жандармська команда № 3 для Тіролю та Форальрберту (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 3. Für Tyrol und Vorarlberg) 3
Земельна жандармська команда № 4 для Моравії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 4. Für Mähren) 4
Земельна жандармська команда № 5 для Галичини (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 5. Für Galizien) 5
Земельна жандармська команда № 6 для Штірії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 6. Für Steiermark) 6
Земельна жандармська команда № 7 для Примор’я (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 7. Für das Küstenland) 7
Земельна жандармська команда № 8 для Верхньої Австрії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 8. Für
Ober-Österreich)
8
Земельна жандармська команда № 9 для Далмації (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 9. Für Dalmatien) 9
Земельна жандармська команда № 10 для Сілезії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 10. Für Schlesien) 10
Земельна жандармська команда № 11 для Зальцбургу (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 11. Für Salzburg) 11
Земельна жандармська команда № 12 для Крайни (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 12. Für Krain) 12
Земельна жандармська команда № 13 для Буковини (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 13. Für die Bukowina 13
Земельна жандармська команда № 14 для Каринтії (Landes-Gendarmerie-Commande Nr. 14. Für Kärnthen) 14
Опубликовал: Дмитрий Адаменко | 16 Червня 2010
Рубрика: Аксесуари, Однострій
Позначки:, , ,

Последние опубликование статьи