XVIII сторіччя

Військові академії держави Габсбургів

Дмитро Адаменко

П’яту частину потреб австро-угорських збройних сил у офіцерському складі задовольняли за рахунок випускників військових академій. На відміну від шкіл кадетів, ці навчальні заклади відразу готували офіцерів-лейтенантів. Полная запись…

Школи кадетів двоєдиної монархії

Дмитро Адаменко

Дві третини потреб австро-угорських збройних сил в офіцерському складі покривалися за рахунок випускників шкіл кадетів. За півтора сторіччя в державі була створена розгалужена система середньої професійної військової освіти. Монархія заохочувала споконвічний потяг юнаків до військової служби, всіляко полегшуючи їм шлях до заповітних офіцерських зірок. Полная запись…

Военные инвалиды

Militärinvalidenversorgungsstand

На протяжении веков заботу об увечных и престарелых воинах, которые не имели средств к существованию, брали на себя духовные монастыри. Не в виде исключения, конечно же, а в порядке общей заботы об обездоленных. А так как вплоть до Нового Времени церковь и государство были нерасторжимы, то можно считать, что и монархи через свои привилегии для священнослужителей принимали участие в заботе о военных инвалидах. Ситуация стала меняться в конце XVIII века, когда светская власть попыталась избавиться от плотной опеки власти церковной. Для наследных земель Габсбургов это время пришлось на правление императора Иосифа II, который в начале 80-х годов XVIII века принял ряд «Патентов о веротерпимости». Они существенно расширили права некатолических церквей, а значит и ограничили власть Папской курии. Полная запись…

Запорожці на військовому кордоні Австрійської імперії наприкінці XVIII століття

Володимир Мільчев

Подальша доля запорозьких козаків після ліквідації Російською імперією Запорозької Січі привертала до себе увагу істориків протягом ХІХ–ХХ ст. Разом з цим можемо відзначити й певну нерівномірність у висвітленні історії запорозького козацтва після 1775 р., коли окремі проблеми ще не знайшли свого дослідника. Полная запись…